Сервис

Пред продажба:потврдете ги сите технички барања, стандард за прифаќање, цена, начин на плаќање и циклус, валута на трансакција, циклус на производство, барања за пакување, начин на испорака, итн.

 

Во продажба:редовно известувајте за напредокот, континуирано го оптимизирате производствениот процес, ја подобрувате ефикасноста и заштедувате трошоци. Во подоцнежната фаза, можеме да им обезбедиме на клиентите поконкурентни цени. Во исто време, ние ќе ги информираме клиентите (за квалитетот, времето за испорака и други проблеми) однапред и навремено во случај на вонредни ситуации и ќе формулираме планови за итни случаи!

 

По продажбата:редовно следење на квалитетот, слушање на повратни информации од клиентите, континуирано подобрување, секоја (ПО) серија може да се следи, проблеми со квалитетот во 5 работни дена за да се обезбеди 8Д извештај.